добро

добро
gėris statusas T sritis švietimas apibrėžtis 1) Dorovės kategorija, žyminti absoliutaus gerumo bendrybę; 2) žmogaus dorovingo elgesio bruožų visuma, kitaip – gerumas. Etikos veikaluose išsamiai diskutuojama apie gėrio ir blogio kategorijas. Evoliucionizmo ir progresyvizmo šalininkams gėris yra tai, kas skatina pažangą. Hedonizmo atstovai gėrį išgyvena tenkindami kūno poreikius. Pragmatikų gėris – nauda. I. Kantas gėriu, t. y. dorovės maksima, laikė pareigą. Humanistų aukščiausias gėris – žmoniškumas. Žmogus laikomas didžiausia vertybe, „visų daiktų matu“ (Protagoras). Reliatyvistai abejoja, ar apskritai verta kalbėti apie gėrį, nes jis keičiasi priklausomai nuo aplinkybių. Aukščiausias gėris yra darna, blogis – nukrypimas nuo darnos. Tai ne priešingos, o viena kitą papildančios kategorijos. Nukrypimus lemia laisva subjekto prigimtis ir aplinka, kurioje jis bręsta. Ta terpė – šeima, mokyklos kolektyvas, rengiantis savo narį bendruomeninio ir visuomeninio gyvenimo tvarkai, kurią paprastai reguliuoja darnos principas. Tai ilgas ugdymo procesas, skatinantis subjektą apsispręsti gyventi normalų gyvenimą, t. y. laikytis fizinio ir dvasinio gyvenimo normų. Kai šios vertybės emociškai išgyvenamos ir įkūnijamos elgesiu, tampa dorybėmis. Iš jų formuojasi dorovės nuostatos, sudarančios charakterio šerdį. Sakome formuojasi, bet ne atsiranda, nes darnos ir santarvės moralės kūrybos kelias ilgas ir painus. Jis susideda iš begalės dialogų su savimi ir kitais žmonėmis ieškant žmoniškumo, tiesos, teisingumo ir patikimumo supratimo, tikro realizavimo meilės darbais. Dorovė – ne gatava dovana, ne akimirkos tėkmės, o ilgo dorovinio dialogo padarinys. Ugdymas ir yra dialogas, bendravimas keičiantis informacija apie vertybes. Dialogo meno dar niekas rimtai nemoko. Pasitenkinama draudimais, barniais: neskriausk, nemeluok, neveidmainiauk, nepiktžodžiauk; arba: tesėk žodį, būk pakantus, protingas, saikingas ir pan. Mokytojų rengimo įstaigose nedėstoma dialogo teorija ir metodika. Mokyklose sistemingai nemokoma mandagumo ir susikalbėjimo meno. Nors dėstoma etika, bet vargu ar jos abstrakcijos įdiegs įprotį žmoniškai bendrauti. Vertėtų pradėti mokyti paprasto susikalbėjimo ir etiketo. atitikmenys: angl. goodness vok. Güte rus. добро

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • добро бы — добро бы …   Орфографический словарь-справочник

 • добро б — добро бы …   Орфографический словарь русского языка

 • ДОБРО — ср. вещественно, все доброе ср. имущество или достаток, стяжание, добришко, особ. движимость. Все добро или доброе мое пропало. У них пропасть добра по сундукам. Всякое добро прах. | В духовном ·знач. благо, что честно и полезно, все чего требует …   Толковый словарь Даля

 • ДОБРО — в широком смысле слова, как благо, означает, во первых, ценностное представление, выражающее положительное значение ч. л. в его отношении к некоторому стандарту, во вторых, сам этот стандарт. В живой речи слово «Д.» употребляется для обозначения… …   Философская энциклопедия

 • добро — [благо] сущ., с., употр. часто Морфология: (нет) чего? добра, чему? добру, (вижу) что? добро, чем? добром, о чём? о добре 1. Добро это всё хорошее, положительное, направленное на благо. Добро побеждает зло. | Добро обязательно восторжествует. 2.… …   Толковый словарь Дмитриева

 • добро — ДОБРО, а, ср. 1. Нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу; добрый поступок. Желать добра кому н. Не к добру (предвещает дурное; разг.). Сделать много добра людям. Поминать добром (вспоминать с благодарностью, с хорошим… …   Толковый словарь Ожегова

 • Добро — Мистерия чувств * Воспоминание * Желание * Мечта * Наслаждение * Одиночество * Ожидание * Падение * Память * Победа * Поражение * Слава * Совесть * Страсть * Суеверие * Уважение * …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • Добро —  Добро  ♦ Bien    Все абсолютно хорошее. Если всякая ценность, как я убежден, относительна, то добро – не более чем иллюзия, то что останется от положительного оценочного суждения, если отринуть субъективные условия, благодаря которым оно… …   Философский словарь Спонвиля

 • ДОБРО — 1. ДОБРО1, добра, мн. Нет, ср. 1. Положительное начало в нравственности, ант. зло. Люди стремятся к истине, добру и красоте. 2. То, что хорошо, полезно, приятно. Добра вам, добра желаю. Из этого добра не выйдет. «Нет худа без добра.» (посл.) «От… …   Толковый словарь Ушакова

 • ДОБРО — 1. ДОБРО1, добра, мн. Нет, ср. 1. Положительное начало в нравственности, ант. зло. Люди стремятся к истине, добру и красоте. 2. То, что хорошо, полезно, приятно. Добра вам, добра желаю. Из этого добра не выйдет. «Нет худа без добра.» (посл.) «От… …   Толковый словарь Ушакова

 • ДОБРО — 1. ДОБРО1, добра, мн. Нет, ср. 1. Положительное начало в нравственности, ант. зло. Люди стремятся к истине, добру и красоте. 2. То, что хорошо, полезно, приятно. Добра вам, добра желаю. Из этого добра не выйдет. «Нет худа без добра.» (посл.) «От… …   Толковый словарь Ушакова

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”